bg

Cross Training

Sessions de molt alta intensitat amb exercicis funcionals i variats d'entrenament integral de les capacitats físiques bàsiques (resistència cardiovascular, resistència muscular, força, flexibilitat, potencia, velocitat, coordinació, agilitat i equilibri).
Indicat per a persones ja iniciades i amb certa experiència en el camps de la preparació física.

Horaris Cross Training: