bg

Tono Balance

25' de tonificació i 25' de Balance.
Indicat per a persones amb un nivell baix-mig de condició física.

Horaris Tono Balance: