bg

Active Abd

25' d'exercicis per reforçar la musculatura del tronc, fonamentalment abdominals, oblics i musculatura lumbar.
Indicat per a persones amb un nivell baix-mig de condició física.

Horaris Active Abd: