bg

En Forma

Sessió de condicionament físic de baixa intensitat, baixa dificultat i baix impacte, en la que combinen fases d'un 25% d'exercicis aeròbics amb un 75% d'entrenament localitzat.
Indicat per a persones amb un nivell baix-mig de condició física.

Horaris En Forma: