bg

Taitxí

Seqüència de moviments lents i fluids que potencien el control mental. És un exercici molt saludable que ressalta en aspectes com: moure's amb suavitat, lentitud, circularitat i continuïtat, amb l'objectiu de millorar el nostre estat de salut, físic i mental.
Pot ser practicat per qualsevol persona independentment de la seva edat, sexe o condició física.

Horaris Taitxí:


DIMARTS a les 09:30 (60')
Sala 2

DIJOUS a les 09:30 (60')
Sala 3