bg

Blog

Idees falses sobre nutrició


blog/idees-falses-sobre-nutricio

Estar saludable implica moltes coses. Per això, volem desmuntar falsos mites sobre el concepte saludable. Afegiries algun més?