bg

Functional Training

Entrenament global intervàl·lic en circuit amb exercicis multi-planars i multi-articulars, dissenyats per millorar coordinació, agilitat, equilibri, potència i resistència muscular i aeròbica.
Indicat per a persones amb un nivell mig-alt de condició física.

Horaris Functional Training:


DILLUNS a les 19:00 (45')
Fitness

DIMARTS a les 13:30 (45')
Fitness
DIMARTS a les 19:00 (45')
Fitness

DIMECRES a les 19:00 (45')
Fitness

DIJOUS a les 13:30 (45')
Fitness
DIJOUS a les 19:00 (45')
Fitness

DIVENDRES a les 18:00 (45')
Fitness